خرید اینترنتی فایل{پیشینه پژوهش و چارچوب نظری ساختار سازمانی}

پیشینه پژوهش و چارچوب نظری ساختار سازمانی|42084029|vdf|فصل دوم پایان نامه ساختار سازمانی,مبانی نظری ساختار سازمانی,پیشینه تحقیق ساختار سازمانی,پیشینه داخلی ساختار سازمانی,پیشینه خارجی ساختار سازمانی,پیشینه پژوهش ساختار سازمانی,پیشینه نظری ساختار سازمانی,ادبیات نظری ساختار سازمانی,چارچوب نظری ساختار سازمانی
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پیشینه پژوهش و چارچوب نظری ساختار سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات46حجم294/919 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.


سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به‌طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدودوثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله‌های دائمی فعالیت می‌کند عبارت به‌صورت آگاهانه هماهنگ شده «دلالت بر مدیریت دارد.» پدیده‌ای اجتماعی «دلالت بر این دارد که سازمان از افراد یا گروه‌هایی که باهم در مقابل‌اند تشکیل شده است الگوهای تعاملی که افراد داخل سازمان از آن تبعیت می‌کنند تصادفی به وجود نیامده بلکه در خصوص آن‌ها قبلاً اندیشه شده است. هر جا که سخن از سازمان به میان می‌آید، ساختار سازمانی نیز در پی آن می‌آید و هر جا که بحث سازماندهی بوده در حقیقت ساختاردهی مدنظر افراد قرار داشته است در تعاریف مختلف که از این کلمات موجود است نقاط مشابه بسیاری وجود دارد تا حدی که ذهن انسان بدین سو کشیده می‌شود که آیا تفاوتی بین ساختار سازمان و سازماندهی وجود دارد»، گری دسلر در کتاب مبانی مدیریت در بحث فرآیند سازماندهی تقسیم‌کار ضروری بین واحدها و مشاغل مشخص برای تحقق هدف معین و ایجاد هماهنگی برای اطمینان از این‌که این واحدها و مشاغل متناسب باهم عمل نمی‌کنند(گری، 1367)

احمدی و همکاران (1391) در تحقیق با عنوان رابطه ساختار سازمانی با توانمندسازی و اثربخشی در بین کارکنان آموزش‌وپرورش نواحی شهرستان شیراز به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با اثربخشی سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد و همچنین بین توانمندسازی و اثربخشی رابطه معنی‌داری وجود دارد. ارتباط بین نگرش، ساختار سازمانی و جوسازمانی با انتشار فناوری اطلاعات در سازمان‌های منتخب ورزشی ایران عنوان پژوهشی است محمدی و همکاران (91) انجام داده‌اند و یافته‌ها ارتباط مثبت معنی‌داری بین نگرش، ساختار سازمانی، جوسازمانی و مؤلفه‌های آن از دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی، فدراسیون‌های ورزشی و اداره کل تربیت‌بدنی مدارس، با انتشار فن‌آوری اطلاعات نشان دادند. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان گفت در شرایط کنونی داشتن رویکرد منطقی به مسائل و مشکلات و نواقص و موانع موجود در نیل به انتشار فن‌آوری اطلاعات انکارناپذیر است.

فهرست مطالب

تعریف نظری ساختار سازمانیتعریف عملیاتی ساختار سازمانیفصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ساختار سازمانی

فصل 1: طرح تحقیق
1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی واژهها و اصطلاحات 1
1-8-1) ساختار سازمانی 1
1-8-2) رسمیت سازمانی 1
1-8-3) تمرکز سازمانی 1
1-8-4) بلوغ حرفه‌ای 2
2-1) مقدمه 4
2-2) مباني نظري ساختار سازمانی 4
2-3) تعریف ساختار سازمانی 4
2-4) ابعاد ساختار سازمانی 8
2-4-1) پیچیدگی 8
2-4-2) رسمیت 9
2-4-2-1) فنون رسمی سازی 9
2-5) تمرکز 10
2-5-1) اهمیت عدم تمرکز 11
2-6) انواع ساختارهای سازمانی 12
2-6-1) ساختار ساده 13
2-6-2) بوروکراسی ماشینی 14
2-6-3) بوروکراسی حرفه‌ای 14
2-6-4) ساختاربخشی (شعبه‌ای) 15
2-6-5) ادهوکراسی (متخصص گرایی) 15
2-7) گروه‌بندی واحدهای سازمانی 16
2-7-1) گروه‌بندی افراد بر اساس نوع وظیفه 18
2-7-2) گروه‌بندی افراد برحسب محصول 18
2-7-3) گروه‌بندی افراد بر اساس منطقه جغرافیایی 18
2-7-4) گروه‌بندی چند محوری 19
2-8) ساختار مبتنی بر نوع وظیفه 19
2-9) ساختار مبتنی بر نوع محصول 21
2-10) ساختار پیوندی 25
2-11) ساختار ماتریسی 26
2-19) پیشینه تحقیق 29
2-19-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 29
2-19-2) تحقیقات انجام‌شده در خارج 34
2-20) جمع‌بندی فصل دوم 36


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

مطالب دیگر:
🔥هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی🔥هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pes-Hs)🔥هنجاریابی واعتبار سنجی فرم تجدید نظر شده پرسش نامه شخصیتی آیزنک در جمعیت ایرانی🔥دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای🔥هنجار یابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی🔥پرسش نامه حافظه وکسلر🔥هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385🔥هنجار یابی مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)🔥هنجاریابی آزمون مقیاس کنترل عواطف🔥کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم ، تئوریها و کاربرد ها ) دکتر آرین قلی پور🔥هنجاریابی آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (4IBT-A)🔥دانلود پاورپوینت نورشناسی ابن هیثم🔥پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن🔥پرسشنامه پکیج آموزش خلاقیت🔥پرسشنامه ی خودپنداره ی تحصیلی🔥پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE🔥پکیج آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله🔥پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ🔥پکیج آموزش مهارت های زندگی🔥پرسشنامه تفکر قطعی نگر (یونسی و میرافضل)🔥دانلود پاورپوینت سازمان های بین المللی🔥پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت (MSI)🔥پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4🔥پرسشنامه بهزیستی روانشناختی🔥مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)